Synaptiko se připravuje…

Sledujte blog.synaptiko.cz

Spolutvořte vývoj.synaptiko.cz

Pište na info@synaptiko.cz


Surovinou 21. století je kreativita.
Adrienne Goehler
Každý si zaslouží být šťastný, každý má v tomto životě potenciál, sílu být šťastný, každý může uskutečnit svůj ideál. Objevili jste se v tomto světě, abyste udělali tento svět hodnotnější, jednoduše abyste byli nejlepší, jací dovedete.
Zazen a koncentrace v našem každodenním životě.

uncopyrighted: myšlenky patří všem, šiřte je bez obav dál